بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

بخش ها

بخش های بیمارستان شفا لاهیجان

بخش سه بیمارستان شفا لاهیجان

بخش یک بیمارستان شفا لاهیجان

ICU بیمارستان شفا لاهیجان

بخش دو بیمارستان شفا لاهیجان

CCU بیمارستان شفا لاهیجان

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013