بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

بخش ها

بخش های بیمارستان شفا لاهیجان

اورژانس

اورژانس بیمارستان شفا لاهیجان

 

سرپرستار بخش : خانم حسن پور

رئیس بخش : دکتر اخلاصی

تعداد تخت : 5

موقعیت مکانی : طبقه همکف

 

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013