بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

بخش ها

بخش های بیمارستان شفا لاهیجان

CCU

CCU بیمارستان شفا لاهیجان

 

سرپرستار بخش : خانم قاسمی

رئیس بخش : دکتر اکرامی

تعداد تخت : 8

موقعیت مکانی : طبقه دوم

 

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013