بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

بخش ها

بخش های بیمارستان شفا لاهیجان

بلوک زایمان

بلوک زایمان بیمارستان شفا لاهیجان

 

بلوک زایمان

سرپرستار بخش : خانم میرفلاح

رئیس بخش : دکتر 

تعداد تخت : 

 

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013