اورژانس بيمارستان بصورت 24 ساعته آماده خدمت رساني ميباشد.

 

  • خدماتي مانند اندوسكوپي و كولونوسكوپي، تست ورزش و اكوكارديوگرافي، فيزيوتراپي در بيمارستان برقرار ميباشد جهت نوبت دهي به واحدهاي مربوطه مراجعه گردد.
  • واحدهاي تصويربرداري( راديولوژي، سونوگرافي، سنجش تراكم استخوان و سي تي اسكن) و آزمايشگاه و پاتولوژي با بيمه ها قرارداد دارند.
  • سي تي اسكن بيمارستان طرف قرارداد با بيمه ها بصورت 24ساعته آماده خدمت رساني ميباشد.
  • تعرفه خدمات بيمارستاني طبق تعرفه بيمارستانهاي درجه2 كشور در سالن پذيرش و ترخيص نصب شده است. جهت اطلاع از آنها ميتوانيد با شماره هاي 20-42222316 013 تماس حاصل فرمائيد.

هيچكدام از بخش هاي درماني حق دريافت هيچگونه وجهي از بيمار را ندارند و كليه مبالغ واريزي به حساب بيمارستان ميباشد و تنها از طريق واحدهاي صندوق و تعرفه و يا شعبه بانك مستقر در بيمارستان انجام ميپذيرد.