بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

تعرفه درماني

رديف  نام خدمات                     مبلغ به ريال

1اتاق يك تخته                        5.830.000

2اتاق دو تخته                         4.530.000

3اتاق زايمان                           3.240.000

4تخت اي سي يو                   11.660.000

5تخت سي سي يو                7.450.000

6تخت پست سي سي يو        5.830.000

7تخت نوزاد                          2.260.000

8تخت نوزاد سطح 2              3.240.000

9ضريب K جراحي                400,000

10ضريب K داخلي                216,000

11مشاوره                         1,188,000

12ويزيت اول                      1,188,000

13ويزيت دوم                      972,000

14ويزيت ترخيص                648,000

15 همراه                         648.000

 

هزینه ها مربوط به سال 1397 میباشد.

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013