بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

روز پرستار و شرکت میکروزد

روز پرستار و شرکت میکروزد

حضور شرکت میکروزد جهت تبریک روز پرستار در دفتر پرستاری بیمارستان

یکشنبه 11 دی ماه 98

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013